март 23, 2020

Жарко Јанковић: Операција Корона-доктрина шока ''дубоке државе''

ОПЕРАЦИЈА  КОРОНА – ДОКТРИНА  ШОКА  “ДУБОКЕ  ДРЖАВЕ“   Када  је  Хана  Арент  употребила  термин  доктрина  шока  у  својој  истоименој  књизи  она  га  је  дефинисала  на  начин  да  када  владајуће  елите  […]