септембар 27, 2019

Саша Недељковић: Соколско друштво  Велика Кикинда

   У Банату пре Првог светског рата маџарске власти дозвољавале су оснивање друштава само у строго гимнастичком смислу. Чим би друштво хтело да пружа отпор, власти су забрањивале даљи рад […]