Душан Јокић: Колико стварно вреди ПКБ

Председник и влада су 09.08.2018. расписали тендер за продају ПКБ по почетној цени од 104 милиона евра.
О погубности саме намере да се прода такав пољопривредни гигант нећу писати у овом тексту, него ћу дати процену вредности кад бих га ја продавао, што ми, наравно, не би на памет пало, па све и да сам корисник услуга специјализоване установе из Ковина.

ПКБ се бави примарном пољопривредном производњом и специјализован је за  млечно говедарство.
У свом власништву поседује 23.470 хектара пољопривредног земљишта, 9000 музних крава, 9500 јуница, 3500 јунади у тову 6000 свиња, 2000 оваца, фарму од 30.000 кока носиља, фабрике за дораду семена и производњу сточне хране, ветеринарску станицу, лабараторију, складишне просторе, објекте за смештај стоке, трафо станице, водовод итд. Да набројим сву имовину требала би дебља инвентарска књига.

У тендеру је наведено да се продаје 16.745 хектара, јер је земљиште у грађевинском подручју изузето од продаје(???) стадо објекти механизација…

Сваки пољопривредник  и информисанији грађанин у Србији зна да обрадивог пољопривредног земљишта нема у слободној продаји и да му је цена висока.

Пошто се ради о околини Београда без посебног напора остварила би се просечна цена од 20.000 евра по хектару односно укупно 360 милиона евра.

Стадо од 9000 музних крава, 9500  јуница, 3500 јунади у тову вреди укупно, цирка 20 милиона евра.
6000 свиња, 2000 оваца, фарма од 30.000 кока носиља достиже укупну вредност одо приближно 2 милиона евра.

Два хектара пластеника вреде 3 милиона евра.

6000 хектара заливних система досежу вредност од неких 18 милиона евра.

80 км канала без процене.

Механизација коју чине 330 трактора, 35 комбајна, 531 приколица, 1100 прикљуних машина и сл. све укупно не може бити вредно мање од 20 милиона евра.

Објекти за смештај и узгој стоке, трафо станице, водоводна инсталација… сигурно вреде макар 10 милиона евра.

Фабрика за дораду семена капацитета 15.000 тона и фабрика за производњу сточне хране капацитета 120.000 тона са складишним простором од 53.000 тона и сушарама укупно вреди око 15 милиона евра.

Када подвучемо црту, долазимо до збирне вредности побројаног од 448 МИЛИОНА ЕВРА.

Напомена: У случају процене механизације, фабрика за дораду семена и производњу сточне хране нисам имао довољно информација па су могуће грешке максимално од 1% процењене вредности. У процену нисам унео капитал зависних предузећа зато што је њихова вредност безначајна у односу на укупан капитал и каналску мрежу, јер немам сазнање чије су власништво.

Мали пољопривредни произвођач Душан Јокић, Стари Лец (Банат)

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!