мај 2, 2018

ПРАЗНИК РАДА

 УН су тeшкo пoгрeшилe кaдa признaшe Финцe зa нajсрeћниje људe  у дaнaшњeм свeту. Teшкo су пoгрeшили и oштeтили Србиjу. Кoликo су Срби срeћни мoжe сe видeти, поготову, када стигнe 1.MAJ ПРAЗНИК РAДA. Вeћ […]

 
Горан Гаврић: Како помирити грађанско и национално у БиХ?

            У борби бошњачких елита да овладају Босном и Херцеговином, која непрекинуто и са стално новим идејама траје барем од 1992. Године, а коју Дејтонски споразум није пуно омео, један […]

 
Критичке студије маскулинитета, феминизација Србије

Као одговор на покрет за права мушкараца, феминисткиње су још 1970тих у Америци покренуле критичке студије маскулинитета у оквиру својих родних студија, са циљем критике мушкости и стварања теоријске основе […]