Саша Недељковић: Часопис “Пома” из Дубровника који излази на ћирилици

Часопис “Пома” број 5 изашао је 1.12.2017. у Дубровнику. Часопис издаје Српска вијећа Града, Жупаније и града Метковића. Одговорни уредник је Душанка Родин. Часопис има 43 стране и излази на ћирилици, и ако су поједини чланци на латиници. На почетку часопис је донео песму “Пома” госпара конта Меда Пуцића.(1) По песми је назван часопис. На страни 5 је чланак Уз назив часописа “Пома”. Лист „Пому” покренули су 1900. омладинци Стијепо Кобасица и Урош Тројановић. Од наредне године уређивао га је Петар Колендић. Иако је постојао један примерак који је кружио међу читаоцима (ученицима), имао је широки круг сарадника и велики број читалаца. Излазио је једанпут месечно. У листу „Црвена Хрватска” 11.10.1902. изашао је чланак „Српска пропаганда међу ученицима у Дубровнику” од аутора професора Франа Анђели – Радованија и Милорада Мединија. Чланком је скренута пажња полицији и школским властима на организацију дубровачких Срба – гимназијалаца. Због страха од последица сви бројеви листа који је излазио две године, су уништени. На састанцима школских власти 25. и 26.октобра 1902. читани су записници истаге и том приликом је преовладало уверење, да је Петар Колендић „један од коловођа”. (2) На страни 6 је чланак „Активности српских вијећа дубровачко неретванске жупаније града Дубровника и града Метковића”. У чланку се упозорава на релативну незаинтересованост припадника српске мањине за активно учествовање у раду вијећа. (3)

Занимљивости из државног архива у Дубровнику : Поглед у повијест. Др. Милорад Вукановић је написао чланак : „Љетопис попа Дукљанина”. Сматра да текст има књижевну вредност, али не као извор историјских чињеница. Анте Старчевић и његове присталице сматрале су Дукљанинову хронику истином. Писац супроставља тим ставовима Порфирогенитове ставове о границама Хрватске. (4) Исти писац је писао у чланку „Дубровник и Руси” славенској идеји код разних словенских народа и о утицају веза јужних Словена са Русима. Такође о руским избеглицама у Дубровнику после Октобарске револуције. Оснивање „Руског дома” у Дубровнику и његове активности. Службено је регистровано 2.563 руске избеглице, а у Дубровнику се задржало 783 руске избеглице. Основана је библиотека са 3.000 књига. Руски трговац Цимидин подигао је 1929. вилу „Шехерезада”. Последња руска емигранткиња Лидија Михајловна Ираклиди преминула је 1995. (5) На страни 12 дат је чланак „Хумор”. У Истраживањима Данијела Вуковић писала је о “Епископија у Стону”. (6) О Перу Будманију писао је проф. Желимир Ковачина чланак “Дубровачки дијакт”. (7) У “Поми” Саши Недељковићу су објављени чланци “Посете краљице Марије Дубровнику” и „Споменик краља Петра у Дубровнику”. (8) У фејтону Актуално-ту, око нас Др. Душанка Родин објавила је чланак “Протуепидемијске мјере старог Дубровника”. (9) Јелена Вукановић објавила је “О Светом Сави – прилози из дубровачке књижевности”. (10) Проф. Јовица Поповић чланак “Платонова прича”. (11) У фејтону “О томе је ријеч” Момо Папић је објавио чланак “О Марку Краљевићу”. (12) Виолета Вукановић објавила је чланак “Концертно вече (26.2.1921.)”. (13) Мара Кнежић објавила је “Транскрипт записника са састанка дубровачког католичког и православног свештенства” од 16.10.1919. у Дубровнику. (14) Милан Пачић написао је чланак “Двијестотинепрва година од рођења дум Ђура Пулића”.(15) Фејтон Поетски записи припремила је Ева Костић. Ернест Катић сакупио је Дубровачке песмице за певање. (16) У фејтону Говор сликом дате су слике гробља у Цавтату. (17)

Саша Недељковић

члан Научног друштва за здравствену историју Србије

Напомене :

 1. Конте Медо Пуцић, Пома, стр. 3;

 2. Уз назив часописа “Пома” стр. 5;

 3. Активности српских вијећа дубровачко неретванске жупаније града Дубровника и града Метковића” стр. 6,7;

 4. Др. Милорад Вукановић, „Љетопис попа Дукљанина”, стр. 7-10;

 5. Др. Милорад Вукановић, „Дубровник и Руси”, стр. 10,11;

 6. Данијела Вуковић, “Епископија у Стону”, стр. 13, 14;

 7. проф. Желимир Ковачина, “Дубровачки дијакт”, стр.14, 15;

 8. проф. Саша Недељковић, “Посете краљице Марије Дубровнику”, стр. 16-19; „Споменик краља Петра у Дубровнику”, стр. 30-32;

 9. Др. Душанка Родин, “Протуепидемијске мјере старог Дубровника”, стр. 20, 21;

 10. Јелена Вукановић, “О Светом Сави – прилози из дубровачке књижевности”, 21, 22;

 11. Проф. Јовица Поповић, “Платонова прича”, 23-25;

 12. Момо Папић, “О Марку Краљевићу”, 26, 27;

 13. Виолета Вукановић, “Концертно вече (26.2.1921.), стр. 28, 29;

 14. Мара Кнежић, “Транскрипт записника са састанка дубровачког католичког и православног свештенства”, стр. 32,33;

 15. Милан Пачић, “Двијестотинепрва година од рођења дум Ђура Пулића”, стр. 34, 35;

 16. Поетски записи” стр. 36-39;

 17. Говор сликом “Гробље у Цавтату”, стр. 40-43;

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!