ДРАГАН СРЕДАНОВИЋ: ПОРОДИЦА КАО СТУБ ДРУШТВА

Закон треба да штити дететов најбољи интерес тако што прописује обавезу пружања одговарајуће подршке породици и родитељима, укључујући оба родитеља детета и шире породично окружење детета.

Закони нису ту само да би били написани, и поштовани формалноправно, већ они морају да се примене  фактички, у најбољем интересу, и деце и породице.„С обзиром на то да је породица основна друштвена група и природна средина за развој, добробит и заштиту деце, првенствено треба уложити напоре да се детету омогући да остане или да се врати на старање својим родитељима, или другим члановима своје породице. Држава треба да се постара да породице у својој улози пружања старања о потомцима имају приступ одговарајућим облицима подршке.Држава треба да води политике које обезбеђују подршку породицама како би могле да испуњавају своје одговорности према детету и унапређују право детета да успостави и одржи однос са оба родитеља, и целокупном својом породицом. Те политике треба да буду усмерене на корене узрока попут појаве насиља, одрицања од деце, њиховог напуштања или издвајања из породице, и сл., те да обезбеде, између осталог, фактички приступ одговарајућем стамбеном смештају, као и основним здравственим и образовним услугама, као и услугама социјалне заштите, те на тај начин да унапреде мере сузбијања сиромаштва, дискриминације, маргинализације, стигматизације, насиља, злостављања детета, као и сексуалног злостављања и злоупотребе опојних супстанци.

Држава, уопштено речено, треба да развије и унапреди доследне породичне политике које узајамно оснажују своје деловање, и осмишљене  у сврху унапређивања и јачања способности и капацитета родитеља да се старају о властитој деци, и то равноправно поштујући оба родитеља, и МАМУ и ТАТУ детета.

Социјалне политике и програми треба да, између осталог, оснаже породице ставовима, вештинама, способностима и алатима који ће им омогућити да на одговарајући начин својој деци обезбеде заштиту, старање и развој”.(УН Смернице за алтернативно старање о деци,2010)

Један од разлога повећаног броја развода, и један од разлога због  ког се  деца  измештена  из  породица  у  нашој земљи  дуго  задржавају  у  алтернативном  смештају, је недостатак  интензивних  услуга за оснаживање породица да би деца могла да остану у породичном окружењу, или да се врате у породицу. Стога, са становишта породице, као и са становишта детета и заштите свих права детета, неопходно је у нашем систему социјалне заштите подстаћи развој услуга за подршку биолошкој породици, а посебно интензивних услуга јачања породице.

„Историјски гледано, систем дечије заштите кретао се између два конкурентна захтева: заштите деце од породице у којој су била или злостављана или занемаривана и улагања напора да се дете задржи у оквиру породице, чак и уколико је дете у ризику”. (Lind sey, 1994:282, према Владица Авалић, 2016).

Актуелно, у нашем систему постоји више мера којима се настоји да се дете заштити од неповољних услова у својој породици, а много је мање услуга и мера којима би друштво настојало да очува и оснажи породице како би деца у њима имала безбедност, стабилност и услове за раст и развој, односно остваривала свој најбољи интерес.

У међународној пракси, програми дизајнирани као фокусирани и интензивни, a који се одвијају у породици како би превентивно утицали на измештање детета називају се Интензивне услуге јачања/очувања породице – Intensive Family Preservation Services — IFPS (IFPS Tool Kit, 2009).

 

 

Које услуге су усмерене ка очувању брака, и каква је медијска кампања да се породица одржи на окупу?

Дечија права су првенствена, а породица је посебно заштићена категорија!!!

Породица су и баке и деке!!!
Гледам  оне који за себе кажу да су стручни, и умирем од срамоте и жеље, да их друштво процесуира и казни адекватно, а како би они заиста стручни, и добронамерни, могли да раде свој посао адекватно и у најбољем интересу, и деце и осталих чланова породице.

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!