новембар 14, 2017

Владислав Ђорђевић: СЛУЖБЕ МУШКАРАЦА У У АПОСТОЛСКОЈ ЦРКВИ

Приликом стварања успостављено је начело онтичке једнакости полова и њихове функционалне различитости. То начело је својим животом и учењем потврдиo Господ Исус Христос. То начело су поштовали и сви Његови […]