октобар 24, 2017

Владислав Ђорђевић: ИСУСОВ СТАВ ПРЕМА ЖЕНАМА

Исус Христос је поштовао ред успостављен приликом стварања, а по коме су полови онтички и аксиолошки једнаки, али је мушкарцу поверена поглавничка улога у породици и друштву. Исус је уздигао […]

 
Бранко Симин: О иконографском елементу тетраморфу

Постоје правила којих се придржавају иконописци, фрескосликари, мозаичари и дуборесци када своје умеће желе да употребе на стварање уметничких дела која ће бити употребљавана и присутна у животу верујућих. Они […]