август 8, 2017

Владислав Ђорђевић: ОНТИЧКА ЈЕДНАКОСТ И ФУНКЦИОНАЛНА ПОДРЕЂЕНОСТ У ТРИЈАДОЛОГИЈИ

    Начело онтичке једнакости и функционалне подређености лежи у сржи дијалектичког односа Бога Оца и Бога Сина (тријадологије), као и божанске и људске природе у Христу (христологије). Дакле, то […]

 
Саша Кнежевић: Духовни избори

Сваки наш трепет (осврт и опажај, подстрек и покрет; помисао, мисао и дјело) има свој дубљи, духовни темељ, из којег све произилази, на њему се и изграђује наша несагледљива личност.  […]