Покрет Народна алтернатива: Како поправити Србију

Синиша Тодоровић, председник Покрета Народна алтернатива

Свеопшта криза нашег друштва је узрокована – између осталог – одсуством функционалне државе. Међу најважније послове данашње политичке генерације спада изградња ефикасне државе, успостављањем снажне институционалне инфраструктуре. Департизација, деполитизација и професионализација независних институција и јавне управе је предуслов институционалне изградње и стварања снажне државе.

Потребно је уставном нормом онемогућити да запослени у јавној управи буду чланови политичких странака. Као што Устав брани страначки ангажман судијама, јавним тужиоцима, припадницима војске и полиције, судијама Уставног суда и Заштитнику грађана, тако и запослени у јавној управи (градској, покрајинској и државној) не би требало да буду чланови политичких странака. То је начин за департизацију и деполитизацију јавне управе. Успостављањем стварног института јавног конкурса и транспарентношћу процеса његовог спровођења, извршиће се професионализација јавног сектора, како на локалном, тако и на покрајинском и државном нивоу.
За спровођење ових реформи, потребна је политичка воља која не постоји у политичком естаблишменту, који је формиран уназад скоро три деценије. До политичке воље за институционалне реформе које воде изградњи снажне српске државе, можемо доћи једино повећањем одговорности политичара кроз непосреднији однос са својим бирачима. То значи промену изборног система, како би грађани непосредно – по имену и презимену, а не преко страначких листа – бирали своје представнике у локалној, покрајинским и националној скупштини, као и градоначелнике и председнике општина. На овај начин се отвара простор за избор угледних грађана на јавне дужности, који не припадају политичким странкама. А потпуно ослобађање политичке сцене од партијског монопола се постиже укидањем финансирања политичких странака из буџета. Осим наведеног, реформа уређења друштва треба да укључи и децентрализацију власти кроз повећање овлашћења локалних самоуправа. Доношењем закона о обавезном гласању на изборима, остварили бисмо пун легитимитет избора и реализацију принципа грађанске одговорности. Подршку за наведене реформе не очекујем од политичког естаблишмента, који неће учинити ништа што би довело до смањења његове моћи и утицаја у свим сферама друштвеног живота. Али кроз разне форме народне подршке, могуће је остварити наведене институционалне реформе. Важно је поспешивати друштвени активизам грађана, а нарочито омладине, што треба да резултира формирањем бројних удружења и организација у разним областима друштвеног деловања. Изградња новог политичког амбијента подразумева и афирмисање института непосредне демократије, односно референдумског изјашњавања грађана о најважнијм питањима од локалног и националног значаја.
Синиша Тодоровић председник Покрета Народна алтернатива
 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!