март 30, 2017

Ћирилица уживо

„Уживо“ емисија у току премијер по обичају смара позли неком у рекордном року јер премијер за то има дара Десило се баш у том тренутку несретника да сними камера врло […]

 
Манипулација народном енергијом   

По основној дефиницији енергија представља способност вршења рада. У физици посматрамо тела, у социологији људско друштво. Рад у контексту друштва би свакако значио  остваривање неких промена, успостављање нових односа у […]

 

Сви који су уживали читајући Јанковићев фељтон о југословенској заблуди која је уназадила српски народ, сада могу да погледају његово гостовање код Луке Баља, у емисији Гноса, којом приликом су сабеседници расправљали ову тему.

 
Саша Недељковић: РАД ДУБРОВАЧКОГ СРПСКОГ ПЈЕВАЧКОГ ДРУШТВА СЛОГА ОД 1874. ДО 1947.

Дубровачко српско пјевачко друштво „Слога“ основано је 1874. у Дубровнику. Друштво је окупљало Србе католичке и православне вере. Радило је у репрезентативној дворани на другом спрату у палати Гучетић (Стари […]