Данијела Ружичић: Економска колонизација Србије

Део из књиге:

Данас морамо бити свесни чињенице да постоји директна веза између уни­штавања економије са нестајањем народа. Најсвежији пример за ову тезу даје интервју Латинке Перовић у дневним новинама ’’Блиц’’од 27.10.2012. у коме каже да „је народ који не налази своје место у економској реалности света и окружењу је у реалној опасности да нестане.“

Српски народ је увек имао своје бројне околне непријателје, преживео је и бројне покушаје геноцида, али га је у критичним ситуацијама спасавала мо­рална и радна чврстина, а не само војничка отпрност и ратне победе. Овим мислим на традиционални однос према раду, до 50-их година пре свега у по­лјопривреди, а после тога смо имали и велике успехе у индустријској изградњи с обзиром на стартне претпоставке.

Народ који има шта да ради и који је користан не само себи него и другима не може да нестане. Упоредни пописи становништва између 1931. и 1951. (пе­риод најстрашнијег физичког геноцида), као и између 1991. до данас (период економске катастрофе) показују да је подједнако опасан план економ­ског уништења једног народа у односу на план војног сатирања и физичке ликвидације. Број младих лјуди који се рађа, а поготово оних који у најактивни­јем узрасту остају у землји је директно пропорционалан са стањем у српској привреди.

Основни задаци ове књиге су: избавлјење српског друштва из загрлјаја нео­либералног глобализма и учмале заосталости и јачање економског патриоти­зма. То подразумева нагли заокрет са пута који води у колонијално ропство на пут самосталности и политичке неутралности, као и економског опоравка и убрзаног развоја привреде и друштва. За реализацију првог задатка – одно­сно избавлјење српаког друштва из окрилја неолибералног глобализма – неоп­ходна је одлучност, храброст и патриотизам свих грађана и политичара.

Књига се састоји од 54 поглавља, а нека од поглавља о којима се пише у књизи су:

 

ПРИВРЕДНИ РАСТ
ПРИВАТИЗАЦИЈА ЈЕ ДРУГИ НАЗИВ ЗА КОЛОНИЈАЛИЗАЦИЈУ
СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЋЕ РАЗОРИТИ СРПСКУ ЕКОНОМИЈУ
ШТА СЕ ДЕШАВА СА 24 СПОРНЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ?
НА ВЛАСТИ СУ МОРАЛНЕ И ЕКОНОМСКЕ УБИЦЕ
УВОД У ЕКОНОМСКУ КОЛОНИЈАЛИЗАЦИЈУ – ВАШИНГТОНСКИ КОНСЕНЗУС – СТАБИЛИЗУЈ, ПРИВАТИЗУЈ, ЛИБЕРАЛИЗУЈ – И МРТАВ ЈЕ
ЕКОНОМСКА КОЛОНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ВЛАДЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА
НЕОПХОДАН ЈЕ РАЗВОЈ ДОМАЋИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОСЛАЊАЊЕ НА СОПСТВЕНЕ РЕСУРСЕ
ПОКУШАЈ ПРОДАЈЕ ”ТЕЛЕКОМА СРБИЈА” ЈЕ НАЈБРУТАЈНИЈИ ЕКОНОМСКИ ЗЛОЧИН У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ
НАСТАВАК ЕКОНОМСКИХ ЗЛОЧИНА – ПРОДАЈА ПКБ-А
ГОДИНЕ ПРОЛАЗЕ, БЕДА НИКАД
МОЋНИЦИ 21. ВЕКА СУ ДУГОВИ И КАМАТНЕ СТОПЕ
ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЈА ДЕО ЕКОНОМСКИХ ЗЛОЧИНА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ
МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД ГАЗИ СВЕ ПРЕД СОБОМ, БЕЗ МИЛОСТИ И САВЕСТИ
ИЗДАЈА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА ЈЕ РЕЗУЛТАТ РАДА ЕКОНОМСКИХ УБИЦА
ЈАВНА УПРАВА У СРБИЈИ
БЕЗГРЕШНА ПОЗИЦИЈА И ОПОЗИЦИЈА – СЛЕДИ ”ШАХ-МАТ”
СРБИЈА НЕМА РЕАЛНУ СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ДУГОМ
ПЉАЧКА ГРАЂАНА СРБИЈЕ ПРЕКО СТРАНИХ ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА
итд…