Саша Недељковић: САМАРИЋАНСКИ ТЕЧАЈЕВИ СОКОЛИЦА

Соколице

У годинама пре почетка Другог светског рата Савез Сокола организовао је течајеве за обуку соколица за болничарке. У жупи Сарајево соколице су се обучавале од 1937. за народно-одбрамбени рад. Биле су формиране екипе болничарки, екипе за кување, екипе за крпљење рубља, итд. Сарајевска жупа је скупљала новац и намирнице да би у случају потребе могла самостално да води болницу. Соколице жупе Љубљане су редовно и марљиво посећивале самарићанске течајеве, које је приређивао Црвени Крст. У чланку у „Соколском гласнику“ истицало се : „На тај начин су стотине и стотине наших соколица оставиле забаву и корзо и своје слободно време навече искоришћују за то, да посећују ове течајеве и тиме помогну општој ствари, “. (1)

 У просторијама Савеза Сокола у Београду био је 19 септембра 1939. отворен самарићански течај, у организацији Женског техничког одбора Савеза и Женског техничког одбора Соколске жупе Београд, уз помоћ Обласног одбора Црвеног Крста. Течај је отворио инг. Миливоје Смиљанић, заменик старешине Савеза СКЈ, и Милица Шепа, заменица савезне начелнице. За течај пријавило се око 50 соколица. Течај је одржаван понедељком, средом и петком, од 19 до 21 час, у просторијама Савеза Сокола на Теразијама (зграда Протокола).(2) Начелништво Савеза Сокола и жупе Београд, у сарадњи са Обласним одбором Црвеног крста, организовао је I самарићански течај за чланице и старије нараштајке београдских друштава. Течај се одржавао у просторијама Савеза Сокола, а водила га је др. Загорка Ристић, делегирана од Обласног одбора Црвеног крста, уз помоћ соколице Живке Мелентијевић. Практичан рад био је у амбуланти Окружног уреда под надзором дра Влајка Ђуровића који је одржао и неколико предавања. Било је 69 уписаних, али је један део одустао одмах након првих практичних вежби. Испити су одржани 19 новембра 1939. у присуству заменика старешине Смиљанића, начелнице Скалар и заменика старешине жупе Вучковића. Комисији је председавао председник Обласног одбора Црвеног крста др. Младеновић, а испитивала је др. Загорка Ристић. На течају 21 сестра положила је са одличним, 23 са врло добрим и 3 са добрим успехом. Течај су завршиле чланице савезног и жупског начелништва, готово све сестре из стручног одбора Савеза и жупе, и велики број начелница београдских друштава. По одржаним испитима била је заједничка другарска вечера на којој је у име течајки говорила Милена Груборова, истичући заслуге др. Ристићеве и др. Ђуровића за одржање течаја. (3)

Соколско друштво Стари Футог организовало је заједно са месним одбором Црвеног крста течај за болничарке. Течај је трајао шест недеља. Пријавиле су се за течај 23 соколице. Течај јеодржаван три пута недељно у соколани, а њим је руководила др. Јелена Винокић, здравствени референт. (4)

Уз сарадњу жупског одбора за Петрову петолетку Соколско друштво Инђија приредило је течај за прву помоћ (самарићански течај) од 17 до 26 октобра 1939. у Инђији. Одржано је 5 предавања. Предавао је др. Петар Илић, лекар из Београда. Предавања у соколани посећивали су многобројни учесници, оба пола и различитих година старости. Течај су посетили у име одбора СПП Валаџија, Радаковић и Младеновић. Последње предавање одржано је о заштити од напада из ваздуха. По завршетку течаја одржан је испит и пригодна свечаност, којој је присуствовао у име Соколске жупе Београд Стаја Стајић. Присуствовао је и прочелник Савезног народно-одбрамбеног одсека, генерал Максимовић. Старешина друштва Војновић поздравио је госте, захваливши се уједно и др. Илићу. (5) У просторијама Соколског друштва Загреб II отворен је 27 маја 1940, соколски течај за болничарке, у сарадњи са Црвеним Крстом у Загребу. За течај који је трајао два месеца, пријавило се преко 50 чланица. Одмах после завршетка течаја предвиђено је да се одржи нови течај. Почетком јуна одржан је соколски течај за цивилну заштиту. На иницијативу Соколског друштва Обреновац одржан је први и други течај за добровољне болничарке. Предавали су старешина друштва др. Ристо Пурић и просветар Миодраг Лучић. Други испит положило је 28 чланица. Испиту су присуствовали и представници власти и месних удружења. (6) Савез Сокола је на молбу главног одбора Црвеног Крста, упутио окружницу жупама и јединицама да свесрдно помогну Црвени Крст у свакој акцији, и да се што више њих, који не подлежу војној обавези, а нарочито чланице, пријаве одборима Црвеног Крста за добровољне службе у случају рата. (7)

Унија за заштиту деце одржала је специјални течај за соколице. Течај је одржан у просторијама „Дома ученица” у тадашњој Крунској улици у Београду. Течај је завршило 40 соколица из београдских друштава. Трајао је један месец, а предавана је : општа хигијена детета, опхођење са децом, исхрана деце, опхођење са децом у склоништима у случају рата. Предавачи су били : Др. Сарван, др. Вуловић, др. Смиља Костић, др. Вајс-Гајић, др. Милош Поповић, др. А. Скала и сестра Антонија Шифер. Соколице су посетиле Материнско удружење, Прихватилиште у Звечанској улици и Дечије одељење Болнице железничког особља. Успеху течаја допринели су предавачи, водница течаја Мр. фр. Живка Мелентијевић и течајке које су пажљиво пратиле предавања. Практичне радове обављале су на Дечијем одељењу Болнице железничког особља. (8) У годинама пре почетка Другог светског рата соколице су се на течајевима обучавале за болничарке. Течајеве је организовао Савез Сокола уз помоћ Црвеног Крста, Уније за заштиту деце, … .

 Саша Недељковић

 члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије Напомене :

  1. „Соколство за Црвени Крст”, „Соколски гласник“, Београд, 2 јуна 1939, бр. 22, стр. 3;
  2. „Кратке вести из нашег соколства”, „Соколски гласник“, Београд, 7 јуни 1940, бр. 23, стр. 2;
  3. „Кратке вести из нашег Соколства”, „Соколски гласник“, Београд, 10 новембар 1939, бр. 45, стр. 4; „Соколски самарићански течај у Инђији“, „Соколски живот“,„Око соколово“, Београд 4.фебруара 1940. бр.2 ;
  4. „Кратке вести из нашег Соколства”, „Соколски гласник“, Београд, 20 октобар 1939, бр. 42, стр. 4;
  5. „Самарићански течај београдских соколица”, „Соколски гласник”, Београд, 28 новембар 1939, бр. 47 и 48, стр. 5;
  6. „Отворење самарићанског течаја наших соколица”, „Соколски гласник“, Београд, 22 септембар 1939, бр. 38, стр. 2;
  7. И.С, „Народно-одбрамбени рад наших соколица”, „Соколски гласник“, Београд, 10 новембар 1939, бр. 45, стр. 4;
  8. „Течај Уније за заштиту деце, за соколоце”, „Соколски гласник“, Београд, 12 јули 1940, бр. 28, стр. 2;
 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!

WordPress spam blocked by CleanTalk.