Српске новине у Дубровнику 1907. године

Дубровник  је  почетком 20 века био културни  и  привредни  центар  приморских Срба. У њему су излазили српски листови „Дубровник”,  „Српска Зора“ и часопис „Срђ”. Часопис „Срђ” био је часопис који се бавио прошлошћу Дубровника и науком. У њему је објављивао др. Милан Решетар своје радове. Лист „Дубровник” био је гласник Српске народне странке на Приморју. Од 1907. излазио је два пута месечно лист „Српска Зора“ „за просвету и привреду“, који је доспео и у најзабаченије српско село на Приморју. Лист је био гласник друштва „Српска Зора”. Уредник листа „Српска Зора“ био је учитељ Никола Бркић. (1) Да би  подстакли  оснивање гимнастичких друштава лист „Дубровник” и часопис „Срђ” писали су о  раду соколских и душановачких друштава. Тада се сматрало да је оснивање  гимнастичких  друштава  био   нови  вид  заједничког  рада  прегалаца  и  омладине  у  борби  за  уједињење  српског народа. На предлог омладинца  Криста П. Доминковића, уредника „Дубровника”, Српска дубровачка омладина решила је да у Дубровнику оснује гимнастичко друштво „Душан Силни”. (2) Месни одбор Српске народне странке у Дубровнику, замољен од Српске дубровачке омладине, позвао је чланове странке на збор 11.августа 1907. у просторијама Дубровачког Радничког Друштва. На збор је дошао велики  број грађана, а посебно омладине.  Председавао је подпредседник одбора Антун Сухор. Кристо П. Доминковић изашао је са предлогом пред скупштину и образложио је потребу и значај оснивања друштва „Душана Силног”.

Предлог је са акламацијом прихваћен. Изабран је привремени одбор у коме су били : Луко маркиз Бона, др. Мато Грацић, др. Јово Милић, Кристо П. Доминковић, Јован Л. Перовић, Иво Шуберт и Балдо Мариновић. На скупштини су прочитани телеграфски поздрави из Београда. Главни секретар Савеза душановаца С. Матијашевић истакао је : „Душа нам је данас међу Вама, најмилија једнородна браћо ! Данашњи други улазак Великог цара у Дубровник нека буде камен темељац Далматинском савезу са средиштем у стародревном граду бивше славне и сјајне српске републике. Здраво, здраво, Силни !”(3) У једном од телеграма истакнуто је : „У име свих седамдесет и два данашња клуба Србијанског Душановачког Савеза, шаљемо драгој једнородној браћи витешко српско поздравље. Здраво Силни!” Предсједник Савеза потпуковник Мишковић. Са скупштине послат је одговор : Савез Душана Силног Београд „Срби Дубровчани једнодушно су одлучили утемељење „Душана Силног”, те захваљују на братском сјећању слободне браће. Здраво !” Одбор. Београдско друштво је упутило депешу : „Савез нам је приопћио Вашу депешу. У добри час Силни, у име пет стотина београдских витезова”. Председник Друштва Кнез Милојковић.  Правила друштва су три пута слата властима и враћана непотврђена. Власт је потврдила друштвена правила  тек августа 1908. (4)

Српски новинари који су у Београду славили 25 година  Српског Новинарског Удружења” решили су обиђу земље у којима су живели Срби. После Сарајева и Мостара посетили су Дубровник. Стигли су у Груж 25 септембра 1907. Дочекао их је одбор Дубровчана. Међу члановима Удружења били су Стеван Ћурчић, председник Удружења и управник Београдских Новина; Бранислав Нушић, подпредседник  Удружења; Милан Ј. Мићић, исто  подпредседник  Удружења и главни уредник  „Вечерњих новости”; Душан Мил. Шијачки, члан управног одбора  Удружења и главни сарадник  Београдских новина”; Пера А. Ђеорђевић, новинар и управник београдске Словенске банке; Јевтимир Д. Поповић, главни контролор српских железница и главар станице; Пера С. Талетов новинар и књижевник; Пера Тодоровић, новинар и књижевник; Милан П.Ђорђевић, сарадник Самоуправе”; П. Кара-Радовановић, Света Миличевић, Обрад Ј. Бољанић, Мика С. Тошић, Милоје Ж. Јовановић, Петар Симоновић, власник и уредник Маћедоније”; Мика Ковачић, Бог. А. Пеливановић, Наум Димитријевић, неколико госпођа и других новинара. О посети је писао часопис „Срђ”. Сутрадан ујутро разгледали су у друштву Дубровчана град. Дубровчани, а између њих највише В. Адамовић приповедали су им старинске знаменитости. После подне посетили су Локрум. У вече на Брсаљама  свирала је Српска Грађанска Музика програм у почаст гостију уз расвету и ватромет. И кафеџија Перић својски се заузео да вечер буде лепа на  Брсаљама. Град и Пиле били су осветљени великим електричним светиљкама. Забава је била изванредна  јер је цео град дошао на  Брсаље. У девет сати био је свечани банкет од 90 особа у Хотелу Империалу. Међу Дубровчанима били су Кристо П. Доминковић, уредник „Дубровника”; проф. А. Вучетић, уредник „Срђа”; Никола Л. Бркић, уредник „Српске Зоре”; др. Иво Деђули, уредник „Црвене Хрватске”, М. Шарић, председник друштва „Српска Зора” и подпредседник Српске странке у Далмацији; Г. И. племић Натали, Б. пл. Гради, В. Адамовић, професор М. Радуловић, др. Стијепо Кнежевић члан одбора  друштва „Српске Зоре”; поп Барбић, православни парох и други Дубровчани. Свирала је  Српска Грађанска Музика под управом Чижека. Пало је више здравица с једне и с друге стране. Наредног дана гости су посетили дубровачка српска друштва  а после подне пошли су Срби на гроб Антуна Фабриса и Ивана Стојановића. Нушић је у име Удружења положио венац са српским тракама. Затим су посетили Ријеку, врт браће Папи и лечилиште Термотерапију. У вече је наредбом општине град  расветљен а Хрватска Опћинска Глазба свирала је у почаст гостију пред Опћинском кафаном. Затим су се састали Срби грађани при софри у хотелу са гостима. Било је нових здравица, а  свирали су тамбураши под управом  Чижека. Сутрадан ујутро  растали се новинари у Гружу са Дубровчанима. Одпутовали су бродом за Црну Гору. При повратку из  Црне Горе, Дубровчани су их дочекали у Гружу да им пожеле добар пут. Поклонили су њиховим госпођама по киту цвећа, кличући свима „довиђења”. (5)

Од догађаја који су обележили 1907. у Дубровнику значајни су оснивање Српског  гимнастичког  друштва „Душан Силни“  и посета српских новинара из Београда Србима у Дубровнику. На предлог Криста П. Доминковића, уредника „Дубровника”, Српска дубровачка омладина решила је да у Дубровнику оснује Српско гимнастичко друштво „Душан Силни”. Приликом оснивања добили су телеграфске поздраве из Србије од Савеза витешких друштава „Душан Слини”. Српски новинари који су славили 25 година  Српског Новинарског Удружења” у Београду решили су обиђу земље у којима су живели Срби. После Сарајева и Мостара посетили су Дубровник. Ту су били дочекани од дубровачких новинара и дубровачких Срба. Данас у Дубровнику излази српски часопис  Пома”.

Саша Недељковић

члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије

 Напомене :

  1. проф. Мирко Лежаић, „Историјски преглед  Северне  Далмације“, „Северна Далмација некад и сад, Београд, стр.57;
  2. Споменица 25. година соколског рада у Дубровнику”, Соколско друштво Дубровник, Дубровник, 1929, стр. 28, 29, 30;
  3. Душан силни у Дубровнику”, Биљешке, Срђ”, Дубровник, 15 августа 1907, бр.15, стр. 716;
  4. Споменица 25. година соколског рада у Дубровнику”, Соколско друштво Дубровник, Дубровник, 1929, стр. 28, 29, 30;
  5. „Српски новинари у Дубровнику”, Биљешке, Срђ”, Дубровник, 15. октобра 1907, бр. 19, стр.899, 900;
 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!