Драган Атанацковић Теодор: Универзални основни приход (УОП) – решење за будућност

Машине (аутомати, роботи) све више замењују људе, а нарочито у рутинским и мануелним пословима. Когнитивни (послови везани за интелигенцију и знање) остају у домену људи, бар оних који поседују знање.

Укратко, велики део послова ће у најскоријој будућност преузети машине. И то је неминовно.

Драган Атанацковић Теодор

Упоредо са преузимањем послова, отвара се и питање прихода људи, који ће остати без шансе да своје послове, замењиве машином, обављају и за њих добијају приходе.
У неким богатијим западним земљама (проба оваквог модела већ је почела у Швајцарској, Финској, Холандији и Канади) већ су почели да уводе УОП (универзални основни приход ), који би људи добијали без обзира да ли раде или не, као што је плебс у старом Риму добијао жито које није производио и до којег се долазило захваљујући војним освајањима.

То је прапочетак решења за ситуацију, која ће ускоро (најдаље за 100 година) постати општа.
Такво решење може спровести држава.
Оно захтева да државом владају они који поседују знање, дакле и знање о скорој будућности.
Зато се демократска меритократија може назвати и поретком  будућности.

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!

WordPress spam blocked by CleanTalk.